{{filter.currentCategory.Name}}

http://tvoydom.ru/category/tekhnika/ruchnoy-instrument/stuslo-c-3935/