{{filter.currentCategory.Name}}

http://tvoydom.ru/category/tekhnika/instrumenty/setevye-instrumenty/elektronozhovki-c-3860/