{{filter.currentCategory.Name}}

http://tvoydom.ru/category/tekhnika/bytovaya-tekhnika/krupnaya-bytovaya-tekhnika/vinnye-shkafy-c-3972/