{{filter.currentCategory.Name}}

http://tvoydom.ru/category/stroyka/napolnye-pokrytiya/porozhki-c-3366/